Translations into Ctalonian

“Dublinesos”.

Trans. Joaquim Mallafrè. Barcelona: EDHASA, 1988.

“Exiliats”.

Trans. Joan Soler i Amigó. Presentació de Joaquim Mallafrè. Barcelona: Ed. 62, 1989.

“Giacomo Joyce” .

Trans. Joaquim Mallafrè. Barcelona: EDHASA 1992.

“Ulisses”.

Trans. Joaquim Mallafrè. Barcelona: Leteradura, 1981. Reeditada per EDHASA el 1990. Versió revisada: Barcelona: Proa 1996.