Traducciones al gallego

Dublineses.

Trad. de Xela Arias. Xerais: Vigo, 1990.

“Giacomo Joyce” .

Trad. de Elvira Souto. Espiral Maior: A Coruña, 1994.

Retrato do Artista Cando Novo .

Trad. de Vicente Araguas Álvarez. Laiovento: Santiago de Compostela, 1994.

Fragmentos do “Ulises”, 1926

Trad. de Ramón Otero Pedrayo. Galaxia: Vigo, 2003.